Tuyển 100 lao động khuyết tật

THỨ HAI, 17/09/2018 14:06:24

Người lao động khuyết tật được bảo đảm đầy đủ các chế độ theo quy định về bảo hiểm, hưởng các chế độ phụ cấp, thưởng theo năng suất… bảo đảm tổng thu nhập từ 5-8 triệu đồng/người/tháng.

Hội Người khuyết tật tỉnh thông báo tuyển dụng khoảng 100 lao động là người khuyết tật trong và ngoài tỉnh, làm việc trong lĩnh vực may mặc tại 2 chi nhánh của Công ty TNHH Global Resources Group Việt Nam ở khu công nghiệp Nam Tài (Kim Thành, Hải Dương), huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) và một công ty may tư nhân ở xã Duy Tân (Kinh Môn).

Người lao động khuyết tật được bảo đảm đầy đủ các chế độ theo quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Hằng tháng, người lao động được hưởng các chế độ phụ cấp như chuyên cần 300.000 đồng, xăng xe 100.000 đồng, nhà ở 200.000 đồng, thưởng theo năng suất… bảo đảm tổng thu nhập từ 5-8 triệu đồng/người/tháng. 

Người khuyết tật trong độ tuổi lao động có nhu cầu liên hệ Hội Người khuyết tật tỉnh, địa chỉ số 93 đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương; điện thoại 0987 720 371. 
NGỌC THANH