Văn phòng Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng bố trí làm việc luân phiên tại cơ quan

THỨ TƯ, 01/04/2020 19:20:53

Từ ngày 1.4 đến 15.4, hằng ngày, ít nhất 2/3 cán bộ, công chức, viên chức sẽ làm việc trực tuyến tại nhà.

Bộ phận văn thư của Văn phòng Tỉnh ủy đã giảm người làm việc tại cơ quan
Từ ngày 1.4 đến 15.4, các ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy bố trí, phân công cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc luân phiên tại trụ sở cơ quan và làm việc trực tuyến tại nhà. Hằng ngày, ít nhất 2/3 cán bộ, công chức, viên chức sẽ làm việc tại nhà. Mỗi phòng, đơn vị trực thuộc bố trí 1/3 quân số hoặc cử ít nhất 1 người trực hằng ngày tại cơ quan kể cả ngày lễ, ngày nghỉ.

Trong thời gian trên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động giải quyết, hoàn thành công việc được giao. Khi cơ quan có việc cần triệu tập, cán bộ làm việc trực tuyến tại nhà phải có mặt kịp thời để giải quyết công việc.

Cán bộ làm việc tại cơ quan phải đeo khẩu trang và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch.
PV