Vượt chỉ tiêu thành lập công đoàn cơ sở

THỨ HAI, 18/01/2021 11:28:17

Trong năm 2020, toàn tỉnh thành lập được 57 công đoàn cơ sở, nâng tổng số lên 1.985 công đoàn cơ sở, vượt hơn 11,7% kế hoạch năm

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ), trong năm 2020, toàn tỉnh thành lập được 57 công đoàn cơ sở (CĐCS), nâng tổng số lên 1.985 CĐCS, vượt hơn 11,7% kế hoạch năm; kết nạp được 7.074 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số lên 17.054 đoàn viên công đoàn, vượt 31%.

Ngay từ đầu năm, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nắm chắc số lượng doanh nghiệp đi vào hoạt động hoặc trực thuộc ngành quản lý; tích cực vận động, tuyên truyền thành lập CĐCS. Căn cứ vào thực tế, LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu cho các công đoàn ngành, địa phương, khu công nghiệp...
HOÀNG HÀ