Xí nghiệp Giao thông vận tải TP Hải Dương chậm trả lương người lao động

THỨ SÁU, 10/07/2020 07:45:04

Đến hết ngày 8.7, Xí nghiệp Giao thông vận tải TP Hải Dương mới trả 5 tháng lương cho người lao động.

Từ năm nay, UBND TP Hải Dương chuyển từ giao khoán kinh phí để xí nghiệp này thực hiện công việc chuyên môn thành đặt hàng các gói công việc cụ thể. Theo đó, kinh phí được chi trả cho xí nghiệp sau khi UBND TP Hải Dương nghiệm thu công việc. Số liệu báo cáo quyết toán tài chính của xí nghiệp cho thấy, từ năm 2017-2019, tổng tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí của đơn vị duy trì ở mức ổn định, không biến động nhiều. Chính vì thế, hoạt động theo cơ chế nhận đặt hàng công việc từ UBND TP Hải Dương khiến kế hoạch thu chi thường xuyên của đơn vị bị ảnh hưởng, dẫn đến tình trạng nợ lương người lao động.

Xí nghiệp cũng không có nguồn kinh phí hỗ trợ những lao động đã tham gia trực tại các chốt kiểm soát thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Đơn vị đã kiến nghị UBND TP Hải Dương sớm đặt hàng các gói công việc chuyên môn tiếp theo để có nguồn kinh phí trả lương cho người lao động và duy trì hoạt động.

Xí nghiệp Giao thông vận tải TP Hải Dương hiện có 206 lao động. Tháng 3 vừa qua, UBND TP Hải Dương đề nghị UBND tỉnh, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh xem xét cho phép chuyển xí nghiệp thành công ty cổ phần, song đề xuất này khó thực hiện do có nhiều vướng mắc. 

PV