Chuẩn bị chu đáo Lễ hội mùa thu Côn Sơn – Kiếp Bạc

CHỦ NHẬT, 08/09/2019 08:02:59

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc cơ bản đã hoàn thành.

Ban tổ chức chuẩn bị khoảng 3 vạn ấn để phát cho nhân dân trong Lễ ban ấn đêm 14.9 (tức 16.8 âm lịch). Khuôn viên di tích Kiếp Bạc được cải tạo với nhiều vạt hoa, cây cảnh đẹp mắt.

Các điểm di tích ở Côn Sơn, như bàn Cờ Tiên, Thanh Hư Động, cầu Thấu Ngọc, suối Côn Sơn… được lát lại đá và khắc biển tạo thêm những điểm nhấn hấp dẫn đối với du khách.

Ban quản lý khu di tích lắp đặt 15 tấm pa-nô cỡ lớn, gần 500 pa-nô, băng rôn, 2.500 hồng kỳ, gần 3.00 m cờ dây, 1.000 m dây đèn led, hơn 430 đèn lồng, đèn sen trang trí rực rỡ tại khu di tích Kiếp Bạc, Côn Sơn.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ nói không với rác thải nhựa, Lễ cầu an và hội hoa đăng năm nay thay vì sử dụng hoa đăng nhựa, Ban tổ chức đã chuẩn bị 5.000 hoa đăng gấp bằng giấy tự hủy để phục vụ người dân và du khách khi tham gia sự kiện.
 
Di tích Đền Kiếp Bạc nhìn từ trên cao


Lễ hội quân trên sông Lục Đầu và lễ kỷ niệm năm nay sẽ được tổ chức trên đê


Ban tổ chức di tích sử dụng 5.000 hoa đăng gấp bằng giấy tự hủy thay thế cho hoa đăng làm bằng nhựa


Trang trí tháp cầu quốc thái dân an

 
Các điểm di tích ở Côn Sơn như Thanh Hư Động, cầu Thấu Ngọc được lát lại đá và khắc biển tạo thêm những điểm nhấn hấp dẫn đối với du khách


Hai bên đường vào khu di tích Kiếp Bạc được lắp đặt nhiều pa-nô tuyên truyền hình ảnh Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc


Đường vào đền Kiếp Bạc được mở rộng, trồng hoa, cây cảnh hai bên và trang trí cờ thần, hồng kỳ rực rỡ


Hầm chui đường sắt vào Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc đã thông xe, tạo thuận lợi cho người dân và du khách trảy hội
THÀNH CHUNG