Trang hoàng rực rỡ khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

THỨ NĂM, 17/09/2020 08:48:02

Ban Quản lý di tích đã bố trí nhiều cờ, phướn, treo đèn lồng và chăng cờ dây ở khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.


Đường thần đạo trước cửa đền Kiếp Bạc đã được chăng 4.000 cờ dây

Chuẩn bị cho Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, Ban Quản lý di tích đã bố trí khoảng 1.200 phướn, cờ thần trên các trục đường chính ở TP Chí Linh, dọc đường từ khu di tích Côn Sơn sang Kiếp Bạc và khuôn viên hai di tích; treo 300 đèn lồng ở nội tự hai di tích; chăng 4.000 cờ dây trên đường thần đạo trước cửa đền Kiếp Bạc; chuẩn bị 40 băng rôn và 9 tấm pa nô cố định khổ lớn để treo khi có quyết định tổ chức lễ hội.

Gần đây, Ban Quản lý di tích cũng tích cực đăng tải, chia sẻ thông tin chuẩn bị Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc trên fanpage Du lịch Côn Sơn - Kiếp Bạc để bạn đọc dễ dàng cập nhật thông tin, đồng thời quảng bá hình ảnh khu di tích.

HUYỀN ANH