Trang nghiêm Lễ đàn Mông Sơn thí thực

THỨ NĂM, 28/02/2019 09:09:37

Tối 27.2, tại sân chùa Côn Sơn, Ban Tổ chức Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2019 tổ chức Lễ đàn Mông Sơn thí thực.


Lễ đàn Mông sơn thí thực trang nghiêm tại sân chùa Côn Sơn

Đây là một trong những nghi lễ quan trọng trong chương trình Lễ hội mùa xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc hằng năm. 

Lễ đàn Mông Sơn thí thực do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hải Dương thực hiện diễn ra trang nghiêm. Nội dung khóa lễ cúng đàn Mông Sơn gồm các nghi thức: nhiễu đàn, khóa cúng Phật, cúng Thánh, cúng lịch đại Tổ sư, bắt quyết, múa long hồ, sái tịnh chân ngôn, khai hoa kết ấn…

Nhân dân và du khách dự Lễ đàn Mông sơn thí thực
Lễ đàn Mông Sơn thí thực do Đệ tam Thánh tổ Huyền Quang tôn giả sáng lập và được tổ chức ở những trung tâm Phật giáo lớn. Vào các giai đoạn đất nước có chiến tranh, nghi lễ này ở Côn Sơn không được duy trì. Từ năm 2006, thực hiện đề án nâng cấp lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc, Lễ đàn Mông Sơn thí thực được phục dựng và duy trì cho đến nay. Ý nghĩa của việc cúng đàn Mông Sơn nhằm góp phần khơi dậy truyền thống tương thân tương ái, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong kho tàng văn hóa phi vật thể ở khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, tạo nên một lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc.

Sáng cùng ngày, Lễ giỗ Tam tổ Trúc Lâm Huyền Quang tôn giả đã được tổ chức trang nghiêm theo nghi thức truyền thống tại chùa Côn Sơn.

 
TIẾN MẠNH - THÀNH CHUNG