245 điểm vi phạm xả thải vào công trình thủy lợi

THỨ NĂM, 21/11/2019 18:11:52

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh, toàn tỉnh hiện có tổng số 245 điểm vi phạm xả thải vào hệ thống công trình thủy lợi.

Cống dân sinh Bình Lâu (TP Hải Dương) xả thải vào sông Kim Sơn nên nước khu vực này thường xuyên bị ô nhiễm
180 điểm vi phạm của tổ chức, doanh nghiệp; 65 vi phạm của cá nhân. Các điểm xả thải chủ yếu ở các cống dân sinh, trang trại chăn nuôi, doanh nghiệp... Các huyện Gia Lộc, Nam Sách, thị xã Kinh Môn, TP Chí Linh... có nhiều điểm xả thải vi phạm.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương xử lý nghiêm các vi phạm.
 PV