33 mô hình điểm nông dân bảo vệ môi trường

THỨ SÁU, 22/05/2020 22:13:44

Tham gia những mô hình này, các thành viên thu gom, phân loại và xử lý rác thải, vận động các gia đình không vứt rác bừa bãi, dùng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định...

Theo Hội Nông dân tỉnh, từ đầu tháng 5 đến nay có 2 mô hình "Nông dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại gia đình" được thành lập ở xã Hồng Phong (Ninh Giang) và thị trấn Gia Lộc, nâng tổng số lên 33 mô hình điểm nông dân bảo vệ môi trường trong tỉnh.

Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ xe rác hoặc thùng rác cho các mô hình điểm. Tham gia những mô hình này, các thành viên thu gom, phân loại và xử lý rác thải, vận động các gia đình không vứt rác bừa bãi, dùng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, tổ chức các buổi dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm...

PV