Bảo đảm vệ sinh môi trường dịp Lễ công bố TP Hải Dương là đô thị loại I

THỨ NĂM, 24/10/2019 14:42:17

Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương bố trí 9 điểm tập kết rác thải, 14 nhà vệ sinh di động và 25 thùng rác công cộng loại 240 lít tại khu vực diễn ra lễ hội.

Công nhân cắt cây dại khu vực Quảng trường 30.10
Để bảo đảm vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị trong dịp Lễ công bố TP Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I, Lễ hội đường phố năm 2019 - Ánh sáng Thành Đông, Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương bố trí 9 điểm tập kết rác thải, 14 nhà vệ sinh di động và 25 thùng rác công cộng loại 240 lít tại khu vực diễn ra lễ hội.

Công nhân quét dọn khu vực diễn ra lễ hội
Công ty huy động nhân lực, bổ sung các xe thu gom rác đẩy tay để dọn vệ sinh các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Lương Bằng với tổng chiều dài 7,5 km và Quảng trường 30.10 rộng 16.500 m2.

Công nhân dọn vệ sinh khu vực sân khấu
Từ ngày 25.10-1.11, công nhân sẽ làm việc theo ca từ 6-14 giờ và từ 14-22 giờ hằng ngày. Ban giám đốc công ty sẽ kiểm tra 3 lần/ngày vào các thời điểm sáng, chiều, tối và kiểm tra đột xuất tối thiểu 1 lần/ngày việc thực hiện dọn vệ sinh của các đơn vị.

Công ty CP Môi trường đô thị Hải Dương đã lắp đặt 14 nhà vệ sinh di động tại khu vực diễn ra lễ hội
PV