Bình Giang: Gần 90% số chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường

THỨ TƯ, 20/01/2021 15:49:26

Huyện Bình Giang hiện có 240 trang trại, gia trại, trong đó 1 trang trại phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và 2 trang trại lập cam kết bảo vệ môi trường.

Theo UBND huyện Bình Giang, các trang trại trong huyện đều được xây dựng theo đúng quy chuẩn bảo vệ môi trường, nằm cách biệt với khu dân cư, có hầm biogas hoặc các bể lắng, lọc xử lý nước thải chăn nuôi. Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường đạt gần 90%.
 
Ngoài các hộ chăn nuôi quy mô lớn, huyện có 2.245 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Chuồng trại chăn nuôi được vệ sinh thường xuyên, chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý bằng các hầm biogas và ao sinh học.
 
PV