Bình Giang: Mỗi thôn, khu dân cư trồng một đường hoa

THỨ HAI, 10/02/2020 14:45:36

Hưởng ứng Tết trồng cây mùa xuân năm nay, huyện Bình Giang trích ngân sách 500 triệu đồng trồng các tuyến đường hoa.

Lãnh đạo huyện Bình Giang trồng cây tại lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020 tại xã Hồng Khê

Mỗi thôn, khu dân cư trồng hoa trên ít nhất một tuyến đường. Mỗi xã trồng tối thiểu 500 m đường hoa dọc tuyến đường trục xã. Các đoàn thể chính trị - xã hội, nhân dân các địa phương phối hợp trồng, bảo vệ, chăm sóc các tuyến đường hoa.

Bình Giang cũng phấn đấu trồng thêm 10.000 cây lấy gỗ, phong cảnh, bóng mát và 30.000 cây ăn quả. Huyện giao các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị căn cứ vào kế hoạch huyện giao, quỹ đất hiện có của địa phương, rà soát các trục đường giao thông, bờ đê, mương, diện tích chuyển đổi để trồng cây, bảo đảm về chủng loại, thời gian, địa điểm trồng phù hợp.

NINH THÀNH