Các trường học trồng gần 5.800 cây xanh

THỨ HAI, 02/11/2020 21:52:22

Hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn", các trường học đãkhơi thông 82.080 m cống rãnh, bảo dưỡng 810 công trình cấp nước sạch, trồng gần 5.800 cây xanh...

Hưởng ứng Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn", tất cả các trường học trong tỉnh đều tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về vấn đề môi trường, khuyến khích sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các nguyên liệu phát sinh khí thải...

Trong đợt hưởng ứng chiến dịch này (từ ngày 18.9-27.10), các trường học đã thu gom, xử lý hàng nghìn m3 rác thải, khơi thông 82.080 m cống rãnh, bảo dưỡng 810 công trình cấp nước sạch, trồng gần 5.800 cây xanh, chăm sóc gần 13 ha cây xanh...

PV