Cắt giảm thanh tra, kiểm tra về tài nguyên và môi trường

THỨ TƯ, 29/04/2020 19:14:07

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết sẽ rà soát cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Bộ Trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị
Sáng 29.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước để thảo luận, góp ý vào Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) sửa đổi và giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Dương.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu khẳng định Luật BVMT qua hơn 5 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều vướng mắc, bất cập. Nhiều điều, khoản của luật thiếu tính khả thi. Vì vậy, việc xây dựng Luật BVMT (sửa đổi) rất cần thiết để hoàn thiện thể chế, chính sách, quy định pháp luật về BVMT, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với công tác BVMT, đáp ứng yêu cầu đặt ra của giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Hải Dương
Đối với việc giải quyết, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực TNMT để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, một số địa phương đề nghị Bộ TNMT cần có những cơ chế, chính sách để tháo gỡ kịp thời những khó khăn liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Quy định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực BVMT; xử lý một số nội dung chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật BVMT; quy định cụ thể các hoạt động BVMT trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu phế liệu...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà tiếp thu những ý kiến góp ý và kiến nghị của các địa phương, tập trung sửa đổi, bổ sung Luật BVMT để Chính phủ trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Bộ trưởng cho biết sẽ rà soát cắt giảm các cuộc thanh tra, kiểm tra để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với xây dựng Chính phủ điện tử; cắt giảm 50% số thủ tục hành chính và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Phấn đấu cung cấp 50% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp độ 4, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường cho người dân, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp...
LÃ VỌNG