Chủ động quản lý các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

THỨ TƯ, 25/11/2020 19:57:08

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương chủ động quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) phối hợp thực hiện các yêu cầu của Bộ TNMT về tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong tình hình thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ. Sở TNMT sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan và địa phương chủ động rà soát, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, đặc biệt là các cơ sở xử lý chất thải nguy hại. Tăng cường quản lý đối với chất thải y tế phát sinh tại các địa phương đã và có nguy cơ cao ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Sở TNMT chủ động phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ TNMT xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; phối hợp xây dựng kế hoạch thanh tra điều chỉnh trong lĩnh vực bảo vệ môi trường năm 2021.

PV