Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương Chưa xử lý được 2.700 tấn rác

THỨ SÁU, 04/12/2020 12:13:53

Theo báo cáo của Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương, đến nay, công ty chưa xử lý được 2.700 tấn rác thải nhận từ nhà xưởng ODA thuộc Nhà máy xử lý rác thải Việt Hồng (Thanh Hà).

Ngày 29.9, Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương đã thỏa thuận, cơ bản thống nhất được các chi tiết điều khoản thực hiện hợp đồng với Công ty CP Môi trường APT - Seraphin Hải Dương về việc nhận xử lý rác thải. Mặc dù vậy, do còn một số vướng mắc trong quá trình đàm phán, thương thảo hợp đồng giữa 2 công ty này nên hợp đồng xử lý rác chưa được ký kết. Vì vậy, Công ty Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương không có căn cứ phối hợp xử lý, nghiệm thu, thanh toán để thực hiện xử lý rác.

PV