Công ty Môi Trường Xanh: Xử lý an toàn chất thải nguy cơ chứa SARS-CoV-2

THỨ NĂM, 04/03/2021 15:45:30

Công ty đã bố trí 21 xe chuyên dụng vận chuyển chất thải nguy hại để thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2.

Từ ngày 31.1 đến nay, Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi Trường Xanh (Công ty Môi Trường Xanh) trong khu công nghiệp Nam Sách đã thu gom, vận chuyển, xử lý gần 301 tấn chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 ở các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, TP Hải Dương, TP Chí Linh và thị xã Kinh Môn.

Công ty đã bố trí 21 xe chuyên dụng vận chuyển chất thải nguy hại để thực hiện thu gom, vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2. Chất thải được xử lý ngay trong ngày bằng 4 lò đốt chất thải công nghiệp với tổng công suất 2.500kg/giờ đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép.  

LÃ VỌNG