Công ty TNHH Hóa nhựa đệ nhất: Phải khắc phục hạn chế về bảo vệ môi trường

THỨ TƯ, 27/11/2019 13:12:56

Ban Quản lý các khu công nghiệp vừa yêu cầu Công ty TNHH Hóa nhựa đệ nhất - Chi nhánh Hải Dương phải khắc phục những hạn chế về môi trường, đầu tư và xây dựng trước ngày 17.12.

Ban Quản lý các khu công nghiệp vừa yêu cầu Công ty TNHH Hóa nhựa đệ nhất - Chi nhánh Hải Dương (khu công nghiệp Nam Sách) phải khắc phục những hạn chế về môi trường, đầu tư và xây dựng trước ngày 17.12. Doanh nghiệp phải sớm lập hồ sơ kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo quy định; bố trí các khu vực lưu trữ chất thải, bảo đảm quy hoạch và phù hợp với lượng chất thải phát sinh tại nhà máy...

Qua kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật tại dự án đầu tư của công ty này vào cuối tháng 10, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã chỉ ra một số hạn chế. Công ty chưa lập hồ sơ kiểm tra, xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy xác nhận theo quy định. Chất thải rắn phát sinh không được che đậy và quản lý...
LAN NGUYỄN