Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương: Xin bỏ quan trắc, giám sát môi trường định kỳ

THỨ SÁU, 06/12/2019 13:40:54

Điện lực Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cho phép được bỏ quan trắc, giám sát môi trường định kỳ đối với 12 trạm biến áp 110kV và Phân xưởng cơ điện của công ty.

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh cho phép được bỏ quan trắc, giám sát môi trường định kỳ đối với 12 trạm biến áp (TBA) 110kV và Phân xưởng cơ điện của công ty.

Theo quy định, trước đây TBA 110kV Đồng Niên (TP Hải Dương) và Phân xưởng cơ điện phải thực hiện quan trắc, giám sát môi trường các chỉ tiêu về không khí và nước thải sinh hoạt với tần suất 6 tháng/lần, các TBA 110 kV còn lại với tần suất 3 tháng/lần. Tuy nhiên, tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1.7.2019 quy định tổng khối lượng nước thải (theo công suất thiết kế) ra môi trường từ 20 m3/ngày đêm trở lên hoặc có tổng lưu lượng khí thải thải ra môi trường từ 5.000m3/giờ trở lên mới phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. Các dự án, công trình xây dựng mới có điện áp từ 110kV trở xuống không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng như kế hoạch bảo vệ môi trường. Trong khi đó, các TBA 110 kV và Phân xưởng cơ điện của công ty phát sinh nước thải chỉ từ 1-2m3/ngày đêm/trạm và không phát sinh khí thải công nghiệp. 
PV