Công ty TNHH Quảng Phong bị trả lại hồ sơ kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải

THỨ TƯ, 20/01/2021 15:26:54

Nguyên nhân do công ty chưa làm rõ được các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, trong đó có hoạt động nghiền phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất.

Ngày 19.1, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lại hồ sơ kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án Nhà máy sản xuất các loại rèm, ga giường, khăn trải bàn tại Công ty TNHH Quảng Phong ở cụm công nghiệp Ngũ Hùng - Thanh Giang (Thanh Miện). Nguyên nhân do công ty chưa làm rõ được các nội dung thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được phê duyệt, trong đó có hoạt động nghiền phế liệu phát sinh từ quá trình sản xuất (công đoạn đã gây ngộ độc và đang được các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý). Hồ sơ của công ty chưa dự kiến đơn vị có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường phối hợp thực hiện kế hoạch; thiếu quy trình vận hành công trình xử lý chất thải của dự án...

Trước đó, ngày 14.1.2021, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Quảng Phong đề nghị kiểm tra và thông báo công trình xử lý chất thải đã hoàn thành để vận hành thử nghiệm.
 
PV