Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Trung: Tạm dừng vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

THỨ BA, 19/11/2019 15:32:32

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Trung phải tạm dừng vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Trung (Kinh Môn) phải tạm dừng vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của Dự án "Cơ sở nghiền tuyển phân loại quặng sắt, chế biến và xử lý các loại xỉ ngành luyện kim, chế biến và xử lý phế thải gạch vật liệu chịu lửa, phế liệu kim loại". Nguyên nhân do công ty chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, công ty có trách nhiệm rà soát lại công trình bảo vệ môi trường của dự án theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án. Sau khi kết thúc vận hành thử nghiệm, công ty lập hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, xác nhận.

Đây là nội dung yêu cầu của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đối với công ty này.
PV