Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề về môi trường

THỨ SÁU, 27/12/2019 13:04:37

Sáng 27.12, tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI ứng cử tại huyện Gia Lộc tiếp xúc cử tri các xã Tân Tiến, Gia Tân.


Ông Nguyễn Văn Chiến ở xã Gia Tân kiến nghị cần có giải pháp xử lý tình trạng đốt rác thải bừa bãi tại các bãi rác tập trung
Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị các cơ quan liên quan cần có giải pháp xử lý tình trạng đốt rác thải bừa bãi tại các bãi rác tập trung, ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng sản xuất nông nghiệp; sớm xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, đặc biệt là triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải ở làng nghề bún Đông Cận của xã Tân Tiến. Khắc phục tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang nhiều; xử lý nghiêm học sinh chưa đến tuổi nhưng vẫn lái xe máy đến trường; giám sát chất lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. 

Các cơ quan chức năng cần có giải pháp bình ổn giá cả thực phẩm trong dịp Tết sắp tới. Đề nghị tỉnh tiếp tục hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn và kiên cố hóa kênh mương; tăng mức hỗ trợ cho người làm công tác mặt trận thôn; giải quyết kịp thời chế độ cho người có công... 

Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh trả lời các kiến nghị cử tri nêu
Đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp thu, làm rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời tổng hợp ý kiến gửi các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.
THẾ ANH