Cùng hành động để thay đổi thế giới

THỨ SÁU, 18/09/2020 11:49:43

Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm nay có chủ đề ''Cùng hành động để thay đổi thế giới'' diễn ra từ ngày 18-20.9.

Hưởng ứng chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích với chủ đề bảo vệ môi trường tại nơi công cộng, đường phố chính, trụ sở cơ quan nhằm nhắc nhở người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường. Xây dựng mô hình thí điểm phân loại rác thải tại nguồn và nhân rộng trong tỉnh. Phát động các phong trào "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh", không sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Ra quân vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, nhất là bao bì nhựa, túi nilon sử dụng một lần, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương. Biểu dương, khen thưởng kịp thời doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong bảo vệ môi trường...

Chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" năm nay có chủ đề ''Cùng hành động để thay đổi thế giới'' diễn ra từ ngày 18-20.9.
PV