Đề nghị hỗ trợ 7 xã thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt

THỨ TƯ, 22/07/2020 20:15:39

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương vừa đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ gần 6,8 tỷ đồng/năm cho việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của 7 xã.

Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương vừa đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ gần 6,8 tỷ đồng/năm cho việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của 7 xã gồm: Tân An, Thanh Hải, Thanh Xá (Thanh Hà), Yết Kiêu, Phạm Trấn (Gia Lộc), Thái Học (Bình Giang), Đức Chính (Cẩm Giàng) đến các nhà máy xử lý tập trung.

Danh sách các xã do các huyện đề nghị, đã được Sở Tài nguyên và Môi trường khảo sát thực tế.

THÀNH LONG