Đề nghị hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2

THỨ TƯ, 24/02/2021 15:35:30

Khối lượng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát sinh nhiều dẫn đến nguồn kinh phí phục vụ cho xử lý chất thải rất lớn.


Khối lượng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh phát sinh nhiều

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, khối lượng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát sinh nhiều. Nguồn kinh phí phục vụ cho việc phòng, chống dịch nói chung và xử lý chất thải nói riêng rất lớn. Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa báo cáo Bộ TNMT quan tâm hướng dẫn về công tác quản lý, xử lý chất thải trong phòng chống dịch Covid-19 và xem xét hỗ trợ kinh phí xử lý chất thải để góp phần giúp Hải Dương bảo đảm vệ sinh môi trường, kiểm soát an toàn phòng chống dịch bệnh.

Hiện nay, rác thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh được Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại Môi trường xanh và Công ty CP Công nghệ môi trường An Sinh thu gom, vận chuyển và xử lý. Sở TNMT thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 tại các khu điều trị, khu cách ly tập trung, khu dân cư phong tỏa để hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu việc thực hiện bảo đảm vệ sinh môi trường, kiểm soát an toàn dịch bệnh. Theo thống kê sơ bộ, tổng khối lượng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 đã được thu gom, xử lý trên địa bàn tỉnh từ ngày 27.1 đến ngày 20.2.2021 trên 304 tấn.

LAN NGUYỄN