Đề nghị tạm dừng sản xuất gạch ceramic tại Công ty CP Giầy Cẩm Bình

THỨ NĂM, 21/01/2021 20:00:54

Hoạt động sản xuất gạch ceramic của Công ty CP Giầy Cẩm Bình chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Ngày 21.1, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã báo cáo UBND tỉnh về kết quả xác minh nội dung phản ánh Công ty CP Giầy Cẩm Bình ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) sản xuất gạch ceramic gây ô nhiễm môi trường. 

Sở đề nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật về đầu tư, xây dựng đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty này, tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định. Yêu cầu Công ty CP Giầy Cẩm Bình tạm dừng sản xuất gạch ceramic, chỉ được phép hoạt động trở lại khi đã hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, bảo đảm điều kiện về môi trường theo quy định và được các cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Theo báo cáo của Sở TNMT, hoạt động sản xuất gạch ceramic của Công ty CP Giầy Cẩm Bình chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Ngày 25.12.2020, Sở TNMT đã phối hợp tổ chức 2 đợt quan trắc môi trường trong khu vực sản xuất và hiện trạng môi trường xung quanh nhà máy. Kết quả cho thấy hệ thống xử lý bụi, khí thải dây chuyền sản xuất gạch của công ty hoạt động hiệu quả. Các thông số quan trắc ống khói dây chuyền sản xuất gạch đều đạt quy chuẩn môi trường cho phép. Tuy nhiên, hệ thống xử lý khí thải lò hơi chưa đạt hiệu quả, có thông số SO2 vượt 1,26 lần quy chuẩn môi trường cho phép. Một số vị trí quan trắc thông số tiếng ồn vượt quy chuẩn nhưng không đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân gây tiếng ồn do hoạt động của công ty vì tại thời điểm lấy mẫu có cộng hưởng tiếng ồn từ các phương tiện giao thông trên quốc lộ 5...
PHAN ANH