Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Tái chế ít nhất 500 lốp xe tạo điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi

THỨ NĂM, 07/05/2020 15:10:19

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu tái chế ít nhất 500 lốp xe và các nguyên vật liệu khác đã qua sử dụng để tạo sân chơi, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh vừa triển khai chương trình “Hành trình thứ 2 của lốp xe” năm 2020. Đơn vị phấn đấu tái chế ít nhất 500 lốp xe và các nguyên vật liệu khác đã qua sử dụng để tạo sân chơi, điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Lốp xe cũ sẽ được thu gom, tập kết tại Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. Đoàn khối và Đoàn Thanh niên các địa phương sẽ thực hiện việc xây dựng, lắp đặt. Thời gian thực hiện từ tháng 5 đến tháng 12.2020. 

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động và nằm trong chuỗi chương trình công tác năm của Đoàn Khối các cơ quan tỉnh. 

MINH NGUYỆT