Giám sát hoạt động tại bãi rác thôn Cổ Phục

THỨ TƯ, 25/11/2020 20:59:53

Qua kiểm tra, khảo sát thực tế tại bãi rác thôn Cổ Phục cho thấy, bãi rác đã đầy và tràn ra xung quanh, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa đề nghị UBND huyện Kim Thành chỉ đạo UBND xã Kim Liên có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc đổ rác vào bãi rác thôn Cổ Phục. Không để tình trạng đổ rác tràn ra khu vực ô chôn lấp...

Trước đó, tháng 5.2020, Sở TNMT chủ trì phối hợp với các đơn vị kiểm tra, khảo sát thực tế tại bãi rác thôn Cổ Phục. Kết quả cho thấy, bãi rác đã đầy và tràn ra xung quanh, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tháng 6.2020, Sở TNMT đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh xem xét chấp thuận hỗ trợ kinh phí cho 7 xã thuộc huyện Kim Thành được thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại Nhà máy xử lý rác thải ở xã Việt Hồng (Thanh Hà).


PHAN ANH