Hải Dương được lắp điểm quan trắc môi trường không khí

THỨ SÁU, 22/05/2020 12:20:14

Điểm quan trắc môi trường sẽ được đầu tư hệ thống thiết bị quan trắc, phân tích môi trường không khí...

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa quyết định chủ trương đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí giai đoạn 1 (2020-2023). Theo đó, bộ sẽ lắp đặt hệ thống quan trắc tại 17 tỉnh, thành phố, trong đó có Hải Dương. Điểm quan trắc môi trường sẽ được đầu tư hệ thống thiết bị quan trắc, phân tích môi trường không khí gồm thiết bị quan trắc môi trường, thiết bị kiểm định, hiệu chuẩn, phân tích trong phòng thí nghiệm, hệ thống kết nối, quản lý dữ liệu các trạm.

Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động nhằm kiểm soát chất lượng môi trường không khí trên cả nước, một số điểm nóng và nhạy cảm về môi trường; cung cấp thông tin, số liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường không khí...

NT