Hành động vì thiên nhiên

THỨ NĂM, 04/06/2020 11:50:00

Ngày Môi trường thế giới 5.6 năm nay có chủ đề "Hành động vì thiên nhiên".

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn các loài nguy cấp, quý hiếm, bảo tồn nguồn gen; không săn bắt động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng; không khai thác, đánh bắt, sử dụng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên... Tổ chức treo băng rôn, pa nô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2020 ở nơi công cộng, các đường phố chính, trụ sở cơ quan, nơi đông người qua lại nhằm nhắc nhở, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân và cộng đồng thực hiện quyền, nghĩa vụ tham gia bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tiếp tục triển khai các phong trào "Chống rác thải nhựa" và "Nói không với túi nilon sử dụng một lần"... 

VỊ THỦY