Hỗ trợ vận chuyển xử lý tập trung rác thải sinh hoạt ở Thanh Miện và Cẩm Giàng

THỨ SÁU, 07/12/2018 17:58:04

Ngày 7.12, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức hướng dẫn xây dựng phương án hỗ trợ vận chuyển xử lý tập trung rác thải sinh hoạt mới phát sinh ở hai huyện Thanh Miện và Cẩm Giàng.

Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường thống nhất phương án vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ở các huyện Thanh Miện và Cẩm Giàng với các địa phương, đơn vị liên quan
Trước đó, 2 huyện này đã đề nghị được thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn do bãi chứa rác ở nhiều xã đã đầy, một số bãi khó khăn về đường vận chuyển...

Phương án xây dựng là các xã, thị trấn tự tổ chức thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn vào địa điểm trung chuyển; tỉnh sẽ hỗ trợ kinh phí vận chuyển tới các nhà máy xử lý rác chuyên nghiệp và đủ điều kiện xử lý theo quy định. Kinh phí thực hiện đề án hiện nay sẽ theo nguyên tắc "Nhà nước và nhân dân cùng làm", nhưng về lâu dài sẽ xây dựng mức thu ổn định từ người dân, hạn chế dần hỗ trợ từ ngân sách. Các quy trình từ ký hợp đồng, giám sát vận chuyển, nghiệm thu và thanh toán khối lượng rác xử lý được thực hiện chặt chẽ, khoa học, minh bạch. Các xã, huyện quy hoạch địa điểm trung chuyển rác hợp lý và có quy trình vận hành bảo đảm vệ sinh môi trường.

Tại Hải Dương hiện có 3 nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt chuyên nghiệp bằng phương pháp đốt 2 cấp. Trong đó, nhà máy của Công ty CP Môi trường APT - Seraphin Hải Dương có công suất xử lý 200 tấn rác/ngày nhưng đang còn tồn hàng chục nghìn tấn rác chưa xử lý; Công ty CP Môi trường xanh Minh Phúc đã cơ bản chạy hết công suất xử lý theo thiết kế, khoảng 50 tấn/ngày; riêng Nhà máy xử lý rác thải Việt Hồng của Công ty CP Quản lý công trình đô thị Hải Dương hiện còn dư công suất xử lý khoảng 100 tấn/ngày.
THÀNH LONG