Hỗ trợ xây dựng 201 bãi rác

THỨ SÁU, 25/09/2020 13:00:41

UBND tỉnh hỗ trợ xây dựng mỗi bãi rác tập trung số tiền 500 triệu đồng.

Thực hiện Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã hỗ trợ 166 xã xây dựng 201 bãi rác tập trung với số tiền 500 triệu đồng/bãi rác, chiếm 26,6% tổng số bãi rác toàn tỉnh. 

Các bãi rác được xây dựng bảo đảm về diện tích và khoảng cách. Trong quá trình sử dụng, các địa phương đã chủ động san gạt, phủ cát lên những khu vực bãi rác đã đầy và sử dụng chế phẩm EM khử mùi, thuốc diệt ruồi, bọ... nhằm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường.

* UBND tỉnh vừa cho phép 7 xã là Thanh Hải, Thanh Xá, Tân An (Thanh Hà), Yết Kiêu, Phạm Trấn (Gia Lộc), Thái Học (Bình Giang) và Đức Chính (Cẩm Giàng) được thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các nhà máy xử lý rác thải trong tỉnh. Tỉnh trích ngân sách trên 2 tỷ đồng để hỗ trợ, trong đó huyện Gia Lộc hơn 732 triệu đồng, Thanh Hà được hơn 723 triệu đồng, Bình Giang hơn 316 triệu đồng, số còn lại hỗ trợ huyện Cẩm Giàng.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 26 xã, thị trấn của các huyện Thanh Hà, Kim Thành, Cẩm Giàng và Bình Giang được thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt tại các nhà máy xử lý rác thải trong tỉnh.

PV