Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

THỨ SÁU, 22/05/2020 05:51:52

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường kéo dài đến ngày 30.6 và có thể kéo dài đến chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" (ngày 28.8).

Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đợt cao điểm hưởng ứng Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020. Treo biểu ngữ, áp phích, cấp phát tài liệu, tờ rơi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường gắn với các mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới trong điều kiện bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy định phòng chống dịch Covid-19.

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nước của các công trình cấp nước tập trung và các nguồn nước sinh hoạt khác. Phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước. Tuyên truyền và hướng dẫn người dân các biện pháp xử lý, trữ và sử dụng nước an toàn. Tổ chức tu sửa, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình cấp nước tập trung, công trình cấp nước và vệ sinh gia đình; kiểm tra quy trình quản lý, vận hành các công trình cấp nước sạch và vệ sinh tại các xã, trường học, trạm y tế nhằm nâng cao năng lực quản lý, sử dụng công trình đạt hiệu quả.

Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm (từ ngày 29.4-6.5) do Thủ tướng Chính phủ phát động từ năm 1998. Tuần lễ này năm nay kéo dài đến ngày 30.6 và có thể kéo dài đến chiến dịch "Làm cho thế giới sạch hơn" (ngày 28.8).

VỊ THỦY