[Infographics] Bảo vệ tầng ozone, giữ gìn môi trường sống của nhân loại

THỨ HAI, 16/09/2019 13:18:29

Ngày quốc tế bảo vệ tầng ozone 16.9 hàng năm là dịp để các quốc gia trên thế giới tăng cường nhận thức và có những hành động thiết thực bảo vệ tầng ozone.