[Infographics] Dự báo tình hình thiên tai tại Việt Nam năm 2020

THỨ BẢY, 23/05/2020 16:49:00

Tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai, Thủ tướng yêu cầu các ngành, các địa phương phải chủ động rà soát, xây dựng phương án ứng phó đối với từng loại hình thiên tai.