[Infographics] Nỗ lực xử lý sự cố môi trường nhà máy Rạng Đông

CHỦ NHẬT, 15/09/2019 08:48:24

Lãnh đạo TP Hà Nội chỉ đạo rất quyết liệt các cơ quan chức năng vào cuộc để khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nhằm hạn chế thấp nhất hậu quả.