Kênh Chùa So - Quảng Giang ô nhiễm nặng

THỨ SÁU, 22/05/2020 20:25:59

Kênh Chùa So-Quảng Giang đang ô nhiễm nặng do rác thải và nước thải sinh hoạt.

Kênh Chùa So-Quảng Giang có điểm đầu từ kênh Thạch Khôi - Đoàn Thượng và điểm cuối là sông Đĩnh Đào, dài hơn 9 km, chạy qua các xã Đại Hợp, Quảng Nghiệp, Dân Chủ (Tứ Kỳ), Hồng Hưng, Hoàng Diệu, thị trấn Gia Lộc (Gia Lộc) đang ô nhiễm nặng do rác thải và nước thải sinh hoạt. Một lượng lớn rác sinh hoạt được xả thẳng xuống lòng kênh, cản trở dòng chảy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường xung quanh. Ngoài ra, một lượng lớn nước thải của hàng trăm hộ dân cũng xả thẳng xuống kênh làm dòng nước đen đặc, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Kết quả phân tích môi trường nước, nhiều chỉ số đều vượt quy chuẩn cho phép nhiều lần. 

Tuyến kênh này cung cấp nước tưới cho gần 2.000 ha và tiêu úng cho trên 400 ha sản xuất nông nghiệp của 2 huyện Tứ Kỳ và Gia Lộc.

BẢO LONG