​Không còn tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp trên đê Nam Sách

THỨ SÁU, 13/09/2019 16:20:18

Theo Hạt Quản lý đê huyện Nam Sách, từ tháng 6 đến nay, tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp ra đê trên địa bàn huyện đã chấm dứt.


 Người dân xã Hiệp Cát vẫn đổ rác sinh hoạt ra tuyến đê sông Thái Bình
Trước đó, UBND huyện Nam Sách đã chỉ đạo các xã có đê phối hợp với cơ quan chức năng của huyện bố trí lực lượng, phương tiện thường trực, tuần tra, phát hiện xử lý. Hạt Quản lý đê Nam Sách đã làm việc với chính quyền các xã ven đê yêu cầu có những biện pháp mạnh tay xử lý vi phạm như xử phạt hành chính, nhắc nhở trên loa truyền thanh; phối hợp với các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chấp hành quy định tại Luật Đê điều. 

Huyện Nam Sách có 3 tuyến đê với tổng chiều dài hơn 39 km chạy qua địa bàn hàng chục xã. Trước đó, tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp ra các tuyến đê trên địa bàn huyện diễn ra phổ biến. Báo Hải Dương đã có bài phản ánh về vấn đề này. Tuy nhiên, tình trạng đổ rác thải sinh hoạt ra đê vẫn tồn tại ở một số địa phương.

NGỌC HÙNG