Không mua, bán, tiêu thụ động vật hoang dã

THỨ BẢY, 11/01/2020 07:18:57

Công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không mua, bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp.

UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND cấp huyện tuyên truyền đến công chức, viên chức, người lao động và nhân dân không mua, bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp; không săn bắn, bẫy bắt, mua bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã di cư. Không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại. Thông tin kịp thời tới các lực lượng thực thi pháp luật để ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo tồn các loài động vật nguy cấp, quý hiếm và vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại.

Các cơ quan thực thi pháp luật gồm công an, kiểm lâm, quản lý thị trường tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên thanh tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, chợ chim hoang dã tự phát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đây là những hoạt động nhằm thực hiện công văn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học dịp Tết Canh Tý 2020.

VỊ THỦY