Khu công nghiệp Lai Vu: Chất lượng nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép

THỨ SÁU, 13/09/2019 10:05:24

Sở Tài nguyên và Môi trường đã có thông báo kết quả xét nghiệm các mẫu để đánh giá chất lượng của hệ thống thoát nước trong khu công nghiệp (KCN) Lai Vu.

Chất lượng nước thải của các doanh nghiệp xả thải ra hệ thống thoát nước của KCN Lai Vu thời điểm lấy mẫu đều đạt quy chuẩn môi trường cho phép. Cụ thể, các thông số mẫu nước thải sau xử lý của Công ty TNHH Dệt Pacific, trạm xử lý nước thải KCN Lai Vu, Công ty TNHH May Tinh Lợi đều đạt quy chuẩn mức độ A kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT. Tất các các thông số của mẫu nước mặt lấy tại hồ điều hòa cuối cùng của KCN đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mức độ B về chất lượng nước mặt QCVN 08-MT:2015/BTNMT...
 PHAN ANH