Kiểm tra các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Lương Điền về môi trường

THỨ TƯ, 26/06/2019 18:14:03

Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xả thải của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp Lương Điền.


C
hiều 26.6 người dân xã Lương Điền vẫn chưa dỡ bỏ lều bạt

Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, sau khi có ý kiến của người dân về tình trạng ô nhiễm môi trường tại cụm công nghiệp Lương Điền (Cẩm Giàng), sở đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, xả thải của các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp này. Sở sẽ tổng hợp kết quả, đánh giá, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất.  

Từ chiều 24.6, một số người dân xã Lương Điền đã căng dây, dựng lều bạt trước cổng cụm công nghiệp Lương Điền để ngăn chặn hoạt động của các doanh nghiệp với lý do các doanh nghiệp xả nước thải chưa qua xử lý ra hệ thống kênh mương, ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Mặc dù các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động nhưng đến chiều 26.6 người dân vẫn chưa dỡ bỏ lều bạt.

                                                                                         VỊ THỦY