Kim Thành: Đề nghị chuyển rác sinh hoạt của 7 xã vào nhà máy xử lý rác

THỨ SÁU, 06/12/2019 11:40:27

UBND huyện Kim Thành đề nghị UBND tỉnh cho phép 7 xã của huyện được thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt vào nhà máy xử lý rác thải tại xã Việt Hồng (Thanh Hà).

UBND huyện Kim Thành đề nghị UBND tỉnh cho phép 7 xã của huyện là Thượng Vũ, Phúc Thành, Kim Liên, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính và Bình Dân được thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt vào nhà máy xử lý rác thải tại xã Việt Hồng (Thanh Hà).

Hiện nay, bãi chôn lấp rác của những xã này đã đầy và quá tải. Để khắc phục tình trạng này, các tổ thu gom tự ý đốt rác, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Người dân đã nhiều lần kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri, giao ban chi bộ hằng tháng ở các thôn. 

Hiện nay, huyện Kim Thành đã có 6 xã gồm Lai Vu, Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Việt, Kim Xuyên và Kim Tân được vận chuyển rác vào nhà máy xử lý rác thải. Tổng lượng rác thải tại các xã thu gom, vận chuyển về nhà máy xử lý trong năm 2019 trên 5.904 tấn.
PV