Kim Thành: Ra mắt mô hình điểm phân loại và xử lý rác hữu cơ

THỨ BẢY, 11/01/2020 09:03:17

​Chiều 10.1, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành tổ chức hội nghị truyền thông và ra mắt mô hình điểm phân loại và xử lý rác hữu cơ tại gia đình ở Chi hội Phụ nữ thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc.


Hội Phụ nữ huyện Kim Thành tặng thùng đựng rác cho các gia đình tham gia mô hình
Mô hình này được tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản với 50 hộ tham gia. Các thành viên có trách nhiệm tuyên truyền, phát triển thành viên, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương. Đồng thời thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện việc phân loại, xử lý rác thải tại gia đình.

Mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ tại gia đình nhằm góp phần giảm lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ các gia đình, tăng cường tái sử dụng chất thải hữu cơ, tạo nguồn phân bón sạch cho cây trồng, giảm chi phí trong sản xuất nông nghiệp, giảm thiểu ô nhiễm và các dịch bệnh từ rác thải gây ra. Sau 3 - 6 tháng xây dựng mô hình điểm, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá, nhân rộng ra các chi hội khác.

Tại buổi ra mắt mô hình, Hội Phụ nữ huyện Kim Thành và các thành viên Chi hội Phụ nữ thôn Dưỡng Mông đã ký cam kết thực hiện. Hội Phụ nữ huyện tặng 50 thùng nhựa đựng rác cho các gia đình tham gia mô hình.
PV