Kim Thành: Thêm 7 xã thu gom, xử lý tập trung rác thải sinh hoạt

THỨ TƯ, 05/08/2020 13:06:52

Trong tháng 7, huyện Kim Thành phối hợp với các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính thẩm định xong phương án cho các xã ở giai đoạn II của đề án thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Các xã này gồm Thượng Vũ, Phúc Thành, Kim Liên, Kim Anh, Ngũ Phúc, Kim Đính và Bình Dân. Huyện cũng đang tập trung giải quyết khó khăn trong thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở các xã Cổ Dũng và Tuấn Việt.

Giai đoạn I của đề án đã có 6 xã gồm: Lai Vu, Cộng Hòa, Cổ Dũng, Tuấn Hưng (nay là xã Tuấn Việt), Kim Xuyên, Kim Tân và thị trấn Phú Thái thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý rác tại các nhà máy. 
THÀNH LONG