Kinh Môn: Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn

THỨ BA, 11/09/2018 12:35:01

Huyện Kinh Môn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường.

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, huyện Kinh Môn đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám sát, phản biện và tham vấn cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường. Tổ chức các lớp học phổ biến kiến thức về lối sống xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái và tài nguyên đa dạng sinh học, trồng rừng, trao đổi các sản phẩm tái chế. Huyện yêu cầu các địa phương ra quân làm vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý chất thải, rác thải, nhất là bao bì, chai lọ đựng hóa chất, khơi thông dòng chảy...
THANH HÀ