Kinh Môn trồng được hơn 20.000 cây xanh

THỨ BẢY, 22/02/2020 07:01:50

Với phương châm trồng cây nào sống cây đó, các xã, phường, thị trấn ở đây đã giao chỉ tiêu và địa điểm trồng, chăm sóc, bảo vệ cây cho các ngành, đoàn thể.

Các xã, phường, thị trấn của thị xã Kinh Môn giao chỉ tiêu và địa điểm trồng, chăm sóc, bảo vệ cây cho các ngành, đoàn thể

Đến ngày 21.2, thị xã Kinh Môn trồng được hơn 20.000 cây xanh các loại, đạt 21% kế hoạch, chủ yếu là cây lấy gỗ, bóng mát tại trụ sở làm việc, đường giao thông, nhà văn hóa các thôn, khu dân cư, bãi rác thải tập trung.

Với phương châm trồng cây nào sống cây đó, các xã, phường, thị trấn ở đây đã giao chỉ tiêu và địa điểm trồng, chăm sóc, bảo vệ cây cho các ngành, đoàn thể. Nguồn giống cây do các địa phương tự chủ, đồng thời khuyến khích vận động xã hội hóa người dân và doanh nghiệp trồng tại khuôn viên làm việc, vườn của gia đình.

Thị xã Kinh Môn phấn đấu trồng 95.000 cây, trong đó 50.000 cây ăn quả, 4.100 cây phong cảnh, bóng mát, còn lại là cây lấy gỗ.

ĐÀO HƯƠNG