Lắp đặt 2 trạm quan trắc tự động trên hệ thống Bắc Hưng Hải

THỨ SÁU, 24/04/2020 21:31:30

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ lắp đặt 2 trạm quan trắc môi trường tự động nước mặt tại hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải.

Cụ thể 1 trạm được đặt tại bãi ngoài đê kênh Tràng Kỹ thuộc xã Cẩm Hưng (Cẩm Giàng) và 1 trạm đặt bên bờ hữu kênh Kim Sơn thuộc xã Thúc Kháng (Bình Giang).

Các trạm này có nhiệm vụ quan trắc chất lượng nước mặt hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải để đơn vị quản lý kịp thời phát hiện, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khi chất lượng nước kênh thay đổi, bảo đảm nước sạch phục vụ sản xuất.

LÃ VỌNG