Mô hình phụ nữ phân loại rác thải tại nguồn đầu tiên ở Bình Giang

THỨ BẢY, 26/06/2021 14:29:49

Mô hình "Nói không với rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn và truyền thông kiến thức vệ sinh môi trường" ở thôn Mộ Trạch, xã Tân Hồng (Bình Giang) ra mắt sáng 25.6 gồm 50 thành viên.


Hội Phụ nữ tỉnh tặng thùng đựng rác cho thành viên tham gia mô hình
Đây là mô hình "Nói không với rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn và truyền thông kiến thức vệ sinh môi trường" đầu tiên của huyện Bình Giang.

Mô hình do Hội Phụ nữ xã Tân Hồng thành lập, có nhiệm vụ tuyên truyền kiến thức về rác thải nhựa, phân loại rác tại gia đình, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn cho phụ nữ trong thôn; hướng dẫn hội viên và nhân dân phân loại rác ngay tại gia đình và tại các điểm thu gom rác.

Tại buổi ra mắt, các hộ ký cam kết thực hiện vệ sinh môi trường. Hội Phụ nữ tỉnh tặng 50 thùng đựng rác cho các thành viên tham gia mô hình.

PV