Nam Sách phát thùng nhựa cho người dân phân loại rác thải

CHỦ NHẬT, 01/07/2018 07:05:17

Ngày 30.6, UBND huyện Nam Sách bàn giao 884 thùng nhựa cho 442 hộ dân ở thôn An Thường (xã Nam Chính) và thôn Phong Trạch (xã Phú Điền) để phân loại rác thải sinh hoạt.


Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nam Sách trao thùng đựng rác cho các hộ dân thôn Phong Trạch (xã Phú Điền)
Mỗi gia đình được nhận 2 thùng. Thùng màu xanh đựng rác thải hữu cơ dễ phân hủy. Thùng màu đỏ đựng rác thải vô cơ khó phân hủy. 120 trong số 442 hộ dân của hai thôn đăng ký tham gia mô hình “phân loại, xử lý rác thải tại nguồn” còn được hỗ trợ mỗi hộ một nắp đậy bằng sắt và chế phẩm để xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình. Đây là hai thôn được UBND huyện Nam Sách chọn làm điểm thực hiện việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt.

Sau khi phát thùng phân loại rác thải, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn người dân cách phân loại rác thải; xử lý rác thải hữu cơ bằng chế phẩm để tận dụng làm phân bón cho cây trồng; thu gom rác thải vô cơ về nơi tập kết để xử lý. Những loại rác thải tái chế như chai, lọ nhựa, giấy, kim loại..., người dân thu gom để bán lấy tiền.

Thời gian tới, huyện Nam Sách sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng việc thu gom, phân loại và xử lý rác thải ra các thôn, khu dân cư trên địa bàn huyện.
MINH HẠNH