Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường dịp Tết

THỨ HAI, 13/01/2020 07:25:28

Dịp Tết Canh Tý 2020, Sở TNMT đề nghị chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về bảo vệ môi trường.

Cần tập trung hướng dẫn việc thu gom rác thải như túi nilon, chân hương, vàng mã, đồ thờ cúng; bố trí các phương tiện thu gom, chứa chất thải tại các địa điểm phóng sinh cá, khu vực đền, chùa, di tích, điểm đốt vàng mã... để xử lý cùng với rác thải sinh hoạt của địa phương theo quy định.

BẢO LONG